2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA
12:45-13:00 AÇILIŞ
13:00-14:55

Prof. Dr. Oktay Yeğinsu Oturumu - ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Rauf Sezer, Sadakat Özdil

13:00-13:20 Gastroözofageal Reflü Hastalığı  Zeynel Mungan
13:20-13:40 PPI Yanıtsız Gastroözofageal Reflü Semptomları: Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları Filiz Akyüz
13:40-14:00 Özofagusun Motilite Bozuklukları: Semptomdan Teşhise, Teşhisten Tedaviye  Aslı Çifcibaşı Örmeci
14:00-14:20 H. pylori 2020: Kime, Nasıl Eradikasyon? Emel Ahıshalı
14:20-14:40 Proton Pompa İnhibitörlerinin Proflaktik Kullanımı Şule Poturoğlu
14:40-14:55 Tartışma  
14:55-15:55 Uydu Sempozyumu: Kronik Hepatit B’de Yeni Dönem; Sonuçları Optimize Etmenin Yolları
Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu
 

Kronik Hepatit B Tedavisinde Yeni Ne Var? 

Fatih Beşışık

 

Tam Zamanında ve Doğru İlaçla İlk Tedavi, Efektif Monitorizasyon  

Sabahattin Kaymakoğlu

15:55-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:15 Uydu Sempozyumu: Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar
Moderatör: Kadir Demir
Konuşmacı: Murat Köse
17:15-18:45 Prof. Dr. Süleyman Yalçın Oturumu - KRONİK HEPATİTLER
Oturum Başkanları: Atilla Ökten, Nurdan Tözün
17:15-17:35 Kronik C Hepatiti Tedavisi 2020 Sabahattin Kaymakoğlu
17:35-17:55 Kronik B Hepatiti: Fonksiyonel Küre Doğru Yılmaz Çakaloğlu
17:55-18:15 Kronik D Hepatiti: Beklediğimize Değecek mi? Selim Gürel
18:15-18:35 Otoimmun Hepatit: Tanı ve Tedavide Yeni Ne Var? Dinç Dinçer
18:35-18:45 Tartışma  
3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE
08:30-09:40 SAFRA YOLU HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: İlyas Tuncer, Ziyaettin Durakoğlu
08:30-08:50 Hepatosellüler Kolestazlı Bir Hastanın Değerlendirilmesi Kadir Demir
08:50-09:10 Primer Biliyer Kolanjit, Primer Sklerozan Kolanjit Celal Ulaşoğlu
09:10-09:30 Biliyer Striktür: Ne Zaman Cerrahi, Ne Zaman Endoskopik Girişimler  Cem İbiş
09:30-09:40 Tartışma  
09:40-10:40

Uydu Sempozyumu: HBsAg + Hastalarda Tedaviye Yaklaşım ve Hepatit B Tedavi Yönetimi
Moderatör: Kadir Demir

Açılış ve HBsAg Pozitif Aminotransferaz Yüksek Hastaya Yaklaşım


HBsAg Pozitif Hastalarda Ne Yapmalıyız?
Filiz Akyüz

10:40-11:00 KAHVE ARASI
11:00-13:00 KOLON HASTALIKLARI - ÇEŞİTLİ
Oturum Başkanları: Filiz Akyüz, Ahmet Faruk Ağan
11:00-11:20 Ülseratif Kolit  Sabahattin Kaymakoğlu
11:20-11:40 Crohn Hastalığı Fatih Beşışık
11:40-12:00 İnflamatuvar Barsak Hastalığı: Cerrah Sabırsızlanıyor! Metin Keskin
12:00-12:30 İBH'da Kişiselleştirilmiş Tedavi - Vakalar Eşliğinde İnteraktif Tartışma Vakalar: Aysun Yakut
12:30-12:50 Nadir Kolitler: Mikroskopik, Radyasyon ve İskemik Kolit Levent Erdem
12:50-13:00 Tartışma  
13:00-13:20 ÖĞLE ARASI
13:20-15:10 KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI - ÇEŞİTLİ
Oturum Başkanları: Güngör Boztaş, Şule Poturoğlu
13:20-13:40 Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı: Yeni Çağın Hastalığı Bilger Çavuş
13:40-14:00 Wilson Hastalığı: Tanıdaki İncelikler ve Hastanın Yönetimi Kadir Demir
14:00-14:20 Obezitenin Gastrointestinal Komplikasyonları Bilger Çavuş
14:20-14:40 Budd-Chiari Sendromu ve Portal Ven Trombozu Özlem Mutluay Soyer
14:40-15:00 Asitli Hastaya Yaklaşım Binnur Pınarbaşı Şimşek
15:00-15:10 Tartışma
15:10-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:20 PANKREAS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Emel Ahıshalı, Aslı Çifcibaşı Örmeci
15:30-15:50 Akut Pankreatit Cemalettin Ertekin
15:50-16:10 Kronik Pankreatit Fatih Beşışık
16:10-16:30 IgG4 ile İlişkili Hastalık Alp Atasoy
16:30-16:50 Pankreasın Kistik Lezyonları: Tanısı Arttı, İkilemler Arttı: Radyolojik Değerlendirme Arzu Poyanlı
16:50-17:10 Pankreasın Kistik Lezyonları: Tanısı Arttı, İkilemler Arttı: Gastroenterolojik Değerlendirme Filiz Akyüz
17:10-17:20 Tartışma  
17:20-17:50 KONFERANS - I
Moderatör: M. Kürşad Türkdoğan
Gastroenteroloji-Hepatolojide Top 10: 2019'un Getirdiği Yenilikler  Filiz Akyüz
4 EYLÜL 2020 CUMA
08:30-10:00 GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİLER - ÇEŞİTLİ
Oturum Başkanları: Nurten Erol, Arif Acar
08:30-08:50 İnce Barsak Potpuri: Gluten Enteropatisi, Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı, Otoimmün Enteropati, Geçirgen Barsak Sendromu ve Barsağımda Candida Var… Kadir Demir
08:50-09:10 Kolonik Potpuri: İnfeksiyöz Entero-kolitler, Gıda İntolerans Testleri, Mikrobiota Analizi... Duygu İbrişim
09:10-09:30 Gastrointestinal Traktusda Stentleme: Ne Zaman, Nasıl? Aslı Çifcibaşı Örmeci
09:30-09:50 Gastrointestinal Traktusda Kanser Riskine Karşı Takip ve Tarama; Riskli Kim? Yöntem Nasıl? Bilger Çavuş
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:35 Mini Uydu Sempozyumu: Celltrion Hekim Söyleşisi - Gerçek Yaşam Verileri Ne Söylüyor?

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Anti-TNF Tedaviyi Optimize Etmek – Vaka Bazlı İnteraktif Tartışma
Sabahattin Kaymakoğlu, Aslı Çifcibaşı Örmeci
10:35-10:55 KAHVE ARASI
10:55-12:05 GASTROİNTESTİNAL TRAKTUSUN MOTİLİTE VE FONKSİYONEL HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Celal Ulaşoğlu, Özlem Mutluay Soyer
10:55-11:15 Fonksiyonel Dispepsi Filiz Akyüz
11:15-11:35 İrritabl Barsak Sendromu Kadir Demir
11:35-11:55 İntestinal Psödo-obstrüksiyon: Akut, Kronik Fatih Beşışık
11:55-12:05 Tartışma
12:05-13:05

Uydu Sempozyumu: Gastrointestinal Potpuri; Kolestatik Karaciğer Hastalıklarından İnflamatuvar Barsak Hastalıklarına…

Mesalamin; İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Tedavinin Temeli
Filiz Akyüz

Ursodeoksikolik Asid; Kolestatik Karaciğer Hastalıklarına Çözüm
Sabahattin Kaymakoğlu

13:05-13:25 ÖĞLE ARASI
13:25-13:55 KONFERANS - II
Moderatör: Kadir Demir
Kronik HBV İnfeksiyonunun Yönetiminde Yeni Biomarkerlar: Pratiğimiz Değişecek...  Sabahattin Kaymakoğlu
13:55-16:15 KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI - ÇEŞİTLİ
Oturum Başkanları: Sabahattin Kaymakoğlu, Fatih Beşışık
13:55-14:15 Kronik Karaciğer Hastalığı: Ne Zaman Şüphelenelim, Noninvazif Tanı Yöntemleri? Bilger Çavuş
14:15-14:35 Alkolik Karaciğer Hastalığı Spektrumu: Steatoz, Steatohepatit, Steatofibroz, Alkolik Hepatit ve Karaciğer Sirozu Fatih Beşışık
14:35-14:55 Hepatik Ensefalopati: Overt-Covert, Predispozan Faktörler ve Tedavisi Raim İliaz
14:55-15:15 HCC'li Hastanın Yönetimi Aslı Çifcibaşı Örmeci
15:15-15:45 Karaciğer Sirozunun Komplikasyonları (Varis Kanaması ve Spontan Asit İnfeksiyonu): Vakalar Eşliğinde İnteraktif Tartışma Vaka Takdimleri: Bilger Çavuş
15:45-16:05 Karaciğer Sirozunda Prognostik Evrelendirmeler Sabahattin Kaymakoğlu
16:05-16:15 Tartışma  
16:15-16:30

GASTROENTEROLOJİDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Oturum Başkanı: Aslı Çifcibaşı Örmeci

Bilger Çavuş
16:30 KAPANIŞ