KURULLAR
Başkan
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
 
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Fatih Beşışık
Prof. Dr. Kadir Demir
Prof. Dr. Filiz Akyüz
Doç. Dr. Aslı Çifcibaşı Örmeci
Dr. Öğr. Üyesi Bilger Çavuş